MTL800

 1. KUDERA
 2. Vlastnost produktu: Modelová řada
 3. MTL800

Popis modelové řady MTL800 (dříve MT5+)

 • Zamykací mechanismus:
  • 10 stavítek v teleskopickém uspořádání
  • 5 neodpružených prstových stavítek ovládaných hadovitým zářezem na klíči
  • excentrické interaktivní stavítko ovládané tzv. „alfa“ pružinou v klíči
 • Vysoká ochrana proti:
  • planžetování (testováno)
  • nedestruktivní dynamické metodě (testováno)
  • odvrtání (testováno)
  • vytržení bubínku (testováno)

 • Vysoká ochrana proti neautorizovanému kopírování klíčů:
  • patentová ochrana klíče do r. 2025
  • • výroba klíčů výhradně po předložení magnetické bezpečnostní karty na výrobu klíčů pouze ve vybraných servisních střediscích vybavených speciálním strojem Mul-T-Lock KC5®

Vhodné pro rozsáhlé systémy generálního klíče zahrnující více objektů (možnost dělení do segmentů) s požadavkem na nejvyšší možnou ochranu proti neoprávněnému kopírování klíčů.

4. bezpečnostní třída podle EN 1627.

NBÚ certifikace na úroveň přísně tajné, SS4=3

Filtry
Reset