Jedním z nejčastějších a nevyhnutelných požadavků bezproblémového fungování firem v tržním prostředí je spolehlivé a profesionální zabezpečení obchodních a výrobních objektů. Proto náplní činnosti naší firmy jsou dodávky a montáže mechanických bezpečnostních systémů a elektronických bezpečnostních systémů.

Již několik let se specializujeme na návrh a realizaci systémů generálního a hlavního klíče značek MUL-T-LOCK a FAB. Jako společnost KUDERA klíčové systémy s.r.o. se zaměřujeme na značku MUL-T-LOCK z jednoduchého důvodu a to kvalita. Pro nás je důležité poskytovat našim zákazníkům a klientům prvotřídní služby a do toho skvěle zapadá využití systémů od značky MUL-T-LOCK.

MUL-T-Lock
Kudera klíčové systémy - 2

Klíčové systémy MUL-T-LOCK se vyznačují velkou variabilitou, lze je kdykoliv dodatečně doplnit, nebo upravit, je možná také postupná realizace systému po etapách, nebo i po jednotlivých vložkách. Při změně oprávnění není nutno měnit celé vložky, změní se pouze jejich kódová kombinace a dodají se příslušné nové klíče. Všechny úpravy systému se provádějí přímo u zákazníka, obvykle do jednoho týdne od zadání. Při ztrátě klíče se pouze překódují vložky, do kterých měl ztracený klíč přístup a to nejpozději do 24 hodin od nahlášení. Klíče lze barevně odlišit a opatřit označením podle zadaných požadavků.

Reference mluví za nás

Jak vyrábíme klíče?

Výroba klíčů k produktům MUL-T-LOCK se řídí „Pravidly výroby klíčů MUL-T-LOCK„. Základním pravidlem, které výrobci respektují, je pravidlo výroby klíče pouze na základě předložení bezpečnostní karty zákazníkem. Bezpečnostní karta je součástí balení každého dodaného produktu MUL-T-LOCK. Naše společnost používá k výrobě klíčů pouze originální polotovary klíčů MUL-T-LOCK.

Pravidla výroby klíčů MUL-T-LOCK

  1. Klíče pro výrobky, které zahrnují kartu klíčů Mul-T-Lock („Karta“) jsou označeny „Do Not Duplicate“ („nekopírovat“) a proto není nutné předložit klíč při objednávce.Kudera klíčové systémy - novinky
  2. Prodávající doporučuje, aby zákazník podepsal Kartu okamžitě při koupi a uchovával Kartu na bezpečném místě. Zámečník je povinen poskytnout vyřezané klíče pouze těm zákazníkům, kteří předloží Kartu.
  3. Pokud zákazník předloží nepodepsanou Kartu při objednávání výroby klíčů, dodatečná identifikace nebude vyžadována.
  4. Pokud je předložena podepsaná Karta signatářem, zámečník je povinen ověřit podpis na Kartě srovnáním s podpisem na druhém vzoru podepsané identifikace.
  5. Pokud zákazník objednávající vyřezání klíče není signatářem na Kartě, musí být předložena listina s instrukcí nesoucí stejný podpis objevující se na Kartě a výslovně identifikující osobu oprávněnou objednat vyřezání klíče a tato listina musí být uložena u zámečníka. Zámečník je povinen ověřit podpis na listině srovnáním s podpisem na Kartě. Zámečník je také povinen ověřit identitu osoby objednávající vyřezání klíče požádáním takové osoby o předložení identifikace nesoucí údaje uvedené v instrukční listině.
  6. Před výrobou klíčů MTL jiného profilu MTL než běžného profilu 006C, 206S, 348E, 0767 a 0667 je zámečník povinen nechat podepsat zákazníka na vyplněný formulář poukazu MTL a ověřit podpis srovnáním s podpisem na Kartě.

Autorizovaný distributor a značkový servis

MUL-T-LockJsme autorizovaný distributor a značkový servis Mul-T-Lock. Naše evidenční číslo udělené licence je 1292798887. Projekt, výroba, montáž, servis, maloobchod, velkoobchod.

Podle § 33 odst. 12 a 13 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (zákon o správě daní), byla společnost zaregistrována u správce daně – Finanční úřad Brno III, a bylo ji přiděleno daňové identifikační číslo CZ05559103.